Å holde drikkevannet rent har vært en utfordring opp igjennom årenes løp. Sjøen trengte ofte inn i sisternebrønnen som var plassert under kjellergulvet, og da smakte det salt.

Et eksempel på at drikkevannet har vekket bekymring hos fyrvokterfamiliene, kan vi lese i et brev fra 1912.

30.03.1912; svarbrev fra fyrdirektøren til fyrvokter J. P. Melgaard Sørensen på Katland:

«Den prøve som de indsendte av Deres drikkevand har været oversendt stadskemiker Schmelck til undersøkelse. Som resultat herav meddeler Stadskemikeren at de sort svævende partikler bestod væsentlig av sot (kul) som formodentlig maa være føket op i vandet fra en pipe. Denne forurerensning kan ikke betegnes som sundhedsskadelig, om den end er ubehagelig. Andre forurensninger, som kan gi anledning til at betænkeligheter i sanitær henseende, har ikke kunnet påvise i vandet. Forsaavidt De endnu ikke har noget andet vand vil De altsaa kunne filtrere det forurensede.»


Gammelt bilde av Søndre Katland sett fra vest. Her kan den store sjøboden sees på nordsiden av øya.

Etter et forrykende uvær opplevde John Tønnesen og familien i sin tid på Katland at sjøvann hadde trengt inn i vannbeholderen. Da foreslo fyrdirektøren i et brev at han skaffet seg ferskvann fra Loshavn.

Sommeren 1934 var det usedvanlig tørt i området, hele to og en halv måned uten nedbør. Dette var den første sommeren Emanuel Tønnesen og hans familie bodde på Katland. Ikke nok med det: Cisternebrønnen ble i mars tømt for rengjøring, så de var rett og slett uten vann denne sommeren. Da fikk fyrvokteren utbetalt 134 kroner for bryderiet han hadde hatt i denne tiden, med å frakte rent vann ut til fyret.

En gris falt i sisternebrønnen en gang i Emanuel Tønnesens tid. Brønnen lå under kjelleren i selve boligen, og det var den eneste kilden til drikkevann som var tilgjengelig.
Grisen overlevde, men sisternen måtte tappes tom og grundig rengjøres. Det kom regn noen dager senere, men til bruk i mellomtiden hadde fyrvokteren fått tak i noen kanner med vann i fra byen. For å sikre seg mot slike hendelser, ble det nå bygget en reservesisterne i et kjellerrom.

Emanuel fikk fyrdirektørens godkjennelse til å mure igjen ett av de fire kjellerrommene til en ekstra vannreserve.

Mer om:
Melgaard Sørensen

Tønnesen