Aksel Sørvold fra Laksevåg i Bergen ble engasjert som midlertidig fyrvokter i mellomperioden fra da Samuel Lande dro fra fyret i 24. februar 1934, og til Emanuel Tønnesen overtok en måneds tid senere.

Sørvold var såkalt «Bestmann» på «D/S Trænen». Betegnelsen «Bestmann» ble brukt på en erfaren sjømann; han var gjerne skipperens nærmeste medarbeider.

Fotografi fra et par år før Aksel Sørvold var midlertidig fyrvokter på Katland. Han manglet penger til reisen fra Bergen til Katland, og ba om forskudd på lønna før han tiltrådte.

På kort varsel ble han bedt om å reise til Katland, slik at han kunne være der til overtakelsen i slutten av februar. For fyrvesenets regning ble han bedt om å leie båt i Farsund, og om nødvendig kunne han «..leie en ung mann i Farsund for å delta i vaktholdet».

Sørvold hadde ikke penger til reisen, og ba om et forskudd på lønna. Pengene kom antagelig frem, fordi han dukket opp til rett tid. Han foretrakk å greie seg alene uten leiemenn, men forsikret likevel sin nye midlertidige arbeidsgiver at dersom det ble nødvendig å leie inn arbeidskraft, skulle han «..forsøke å finne en så rimelig som mulig».

Båten han leide fikk så hard medfart at utleieren nektet å videreføre leieavtalen da den nye fyrvokteren Emanuel Tønnesen skulle overta. Han måtte leie en robåt inntil han fikk sin egen motorbåt klar for sjøsetting.

________________

Les mer:

Emanuel
Vikarene