I 1913 ble det merket av plass for et nytt båtnaust som skulle bygges i betong. Fyrvokter Sørensen syntes dette var en svært dårlig idé.

Han tillot seg å skrive et advarende brev om dette til sin arbeidsgiver på nyåret 1914.
Etter ti år på Katland, tillot han seg – «i ærbødighet» – å uttale sin mening om «det paatenkte nye Nøst, som Ingeniør Lund forleden merket af.»

Katland fyr med båtnaustet i forgrunnen slik det ser ut i dag. Det står litt tilbaketrukket fra selve båthavnen.

Båthavnen med båtnaustet fra den tiden da det var i virksomhet. Dette er tatt før 1935; da ble det satt opp en kranordning med båttralle på skinner i vannrett linje som kunne trille båtene rett inn i naustet.

Skulle det bygges der det var tenkt, fortsatte han, måtte det også bygges med en høy grunnmur slik at det kunne komme opp i høyden. Ellers ville naustet fylles med vann, og båtene flyte opp under taket. «For der skal ikke store stormen til før det partiet av holmen er under vand», forklarte han. Hverken en tredør eller en jerndør ville hindre vann å bryte inn i naustet.

Hans forslag var å bygge en bølgebryter i forbindelse med båthavnen, og forlenge davitene. Naustet ble bygget, og det ble fylt med vann flere ganger.

Likevel står det enda støtt der til tross for usedvanlig harde påkjenninger i de drøye hundre årene som har gått etter det ble bygget.

Les mer:
Uvær
J.P Melgaard Sørensen