Det urene farvannet mellom Lindesnes og Lista trengte et innseilingsfyr for å hindre forlis. Dette var fyrdirektørens hovedargument for at det skulle bevilges penger til å bygge et fyr på Katland.

Et fyr på denne strekningen ville ikke bare komme skipsfarten i sin alminnelighet til gode, men det ville spesielt bli til gavn for det tiltagende antall kystdampskip som ofte måtte vente til daggry for å finne et løp inn til en trygg havn.

Faksimile fra forslaget til statsbudsjettet i 1877, som var til behandling i 1876. Her ser vi hvordan de enkelte budsjettpostene til utbyggingen av Katland fordelte seg. Bevilgningen var i speciedaler, selv om kroner var innført som valuta året før.

To andre steder var vurdert som hensiktsmessige: Mågetangen på Ullerøy, og Lille Egerøy. Sistnevnte syntes å være for langt inne i skjærgården til å kunne gjøre den nødvendige nytten. Mågetangen, som er den sydøstlige pynten av Ullerøy, ble ikke valgt fordi havnen i Ullerøysundet på langt nær er så sikker og romslig som den ankringsplass man finner mellom Katland og Færøy.

Det ble foreslått at fyret skulle være av 4. orden, og at selve boligen oppføres i betong: «15 Alen lang, 14 1/2 Alen bred og 4 1/2 Alen høj mellem bjelkelagene.»

Fyret kostet til sammen 28 800 kroner; beløpet ble fordelt på to like store bevilgninger, og ble vedtatt av Stortinget i henholdsvis 1876 og 1877. Det spesielle var at de ble bevilget i to ulike valutaer: I 1876 ble det bevilget i speciedaler, og i 1877 i kroner. Dette var i kronevalutaens spede begynnelse – det ble også foretatt en konvertering fra speciedaler til kroner i budsjettforslaget i 1877.

Faksimile fra forslaget til statsbudsjett for 1878, som var til behandling i 1877. Midlene til å oppføre Katland fyr ble bevilget i to omganger.

_______________________________________________________________

Fyrlinsene har sitt eget ordensvesen:
Fyrene med de største linsene er av 1. orden, mens de som har de minste linsene er av 6. orden. Katland var et fyr av 4. orden.


Les mer:
Kunngjørelsen
Klippapparat
Kronen
Alen