Fyrvokter Jens Peter Melgaard Sørensen skrev et avisinnlegg vinteren 1906 som gir et innblikk i hvordan livet arter seg når vinterstormene herjer og isolerer fyrbeboerne totalt fra omverdenen. Han gir oss også en innføring i sammenligningens kunst.

Artikkelen er datert den 28. januar 1906, og er gjengitt i avisen «Kysten» 26. februar samme år.

Han innleder med en beskrivelse av situasjonen denne vinteren:

«Den ene Storm har løst den anden af, saa det for os det næsten har været farligt at komme paa Vandet.»
Det var nå hele åtte dager siden de hadde hatt forbindelse med land: «Ingen Telegraf, ingen Telefon og ingen Signalflag. Vi bliver nu nødsaget, naar Veiret sætter sig, at heise Flaget i Sjau for at tilkalde Folk for at komme i Land».

Dette er spesielt værharde omgivelser. Katland kan skimtes nær horisonten i dette bildet, som er tatt fra Loshavn under stormen Urd 26 desember 2016.

Noen netter tidligere herjet en orkan fra sørvest, og da barometeret hadde begynte å falle dagen før, tok de sine forholdsregler: Jernlemmer settes foran vinduene, og alle redskaper blir tatt i hus. «Baaden heistes i Top i Daviderne og surredes forsvarlig, saa den ikke skulle blæse løs.» Dette var å sette alt i «sjøorden», forklarte han. Utover natten tiltok stormen. Den brøt mot husveggen, som er av betong, så huset rystet – og sjøen slo mot lykterutene så det smalt i dem.

Deretter rettes oppmerksomheten mot Katlands båthavn:

«Her er nedmineret i Fjeldet 2 store Jerndavider paa 20 Fods Høide. Disse er igjen støttet med Barduner af Jernstænger og Kjættinger. Det solideste Arbeide med Patentblokke og Manillaløber. Her hang Baaden den hele Nat til Kl. 6 om Morgenen.»

Så kom det en stor bølge, som satt alt under vann: «Da Sjøen var borte var ogsaa vor eneste Baad borte med fuldt Inventar. Bolter og Stropper blev hængende igjen i Taljerne. De blev fyldt med Vand ovenfra, saa den blev aldeles knust mellem Surringerne.»

Dette var slett ikke noe klageskrift – tvert i mot. Det var de som hadde det atskillig verre. Han sammenligner det med den gang da han som ung sjømann i 1878 befant seg i Biscayabukta i et dypt saltlastet skip i dårlig vær, og sjøen brøt over dem så presenningene på lugarene brakk og slet seg vekk. Da måtte de spikre på seil og bord der lekkasjene kom. «Det slipper vi nu. Her er Sten og Jern at bryde mod», skriver han.

Ble det for ille, visste han råd for å takle situasjonen:

«..saa lukker vi Døre og Lemmer for Vinduerne, staar og titter ud mellem Fyrvinduerne og siger: Her er godt at være. Og saa erindrer jeg Faders Ord til os under forrygende Stormkvelde: Nei lad os gaa ind Gutter og bede for dem, som er paa Sjøen.»

Mer om:
Melgaard Sørensen
Dramatisk uke
Uvær