Et par år før Jens Petter Melgaard Sørensen (f. 1846) ble fyrvokter på Katland, var han gårdbestyrer i Kristiania. Tidligere hadde han vært skipper.

Han giftet seg med sin kone Caroline (1841-1921) i 1871; på det tidspunktet var han styrmann. Hun var fra Larvik, og de var i hvert fall i 1880-årene bosatt der. Senere var gårdbestyrer i en leiegård i Ullevålsveien i Kristiania. Sørensen ble ansatt som Katlands tredje fyrvokter etter at forgjengeren i stillingen døde i november året før. Stillingen ble utlyst allerede 8. desember 1903 – drøye to uker etter Unsgaards bortgang. Ansettelsen ble kunngjort 25. januar 1904. Melgaard Sørensen ble ved fyret i 10 år.

I oktober 1907 fanget han en makrellstørje av helt usedvanlige dimensjoner: Den var hele 2 meter lang, og veide 210 kg. Det kunne avisen «Fredrikstad Tilskuer» melde den 19. oktober dette året. Rovfisken svømte rett inn i båthavna på Katland, og fyrvokteren reagerte raskt og fikk avlivet den. Sværingen ble solgt til en lokal fiskeeksportør, og fyrvokteren skal ha blitt godt kompensert.

En gløtt inn på fyret i året 1910, viser fyrvokteren og hans kone sammen med noen losjerende på Katland: Det er en svigerinne med noen små barn, og noen store. Antagelig er det kona til Carolines bror som er der, med svigerdatter, barnebarn og en sønn som er til sjøs. En merknad er anført i folketellingen for Spind dette året: «Avsideliggende fyr».

Gammelt postkort med Katland fyr som motiv. På baksiden er det stemplet: J. P. Melgaard Sørensen, Fyrvogter, Søndre Katland, Farsund

Tidlig dette året hadde han en spesiell opplevelse. Da var det så omfattende askeregn i området en natt at han måtte stå opp flere ganger for å vaske fyrglassene. De var fullstendig tildekket. Dette kommer frem i en notis i Morgenbladet 8. januar 1910.

På det tidspunktet hadde han nok allerede syslet med planer om å forlate Katland. Den 11. februar søkte Melgaard Sørensen «..ærbødigst..» om overflytting til et annet fyr – helst på østlandsområdet «hvor der er Træhus til beboelsesleilghed..» Dette var etter at han hadde tjenestegjort i seks år på Katland:

«Min Hustru er nemmelig blit saa daarlig av gigt her, har nu i 2 aar lidt meget av ledegigt..»

Legen hadde ikke gitt henne noe håp om å bli bedre så lenge hun bodde i et hus med slike fuktige vegger. Først fire år senere kom de seg vekk derfra; da ble også ønsket om å tjenestegjøre på Østlandet innfridd. Sørensen ble fyrvokter ved Steilene fyr i Oslofjorden etter at han var på Katland.

Det var konas dårlige helse som var grunnen til at svigerinnen og familien bodde hos dem i en periode. Dette forklarer han i et brev til sin arbeidsgiver like før jul. I brevet ba han også om tillatelse til å kjøpe ny koksovn til stuen.

Den gamle ovnen «blev i sin tid» flyttet ned til stuen fra vaktrommet, kunne han opplyse fyrets eier, og viste seg å være en «..overmaades Tung og gammeldags ovn, som Trekker daarlig». Det ble rett og slett ikke varmt. Han fikk tillatelsen, selv om den kostet 52 kroner – det var 12 kroner mer enn først antatt. Senere korrespondanse viser at han var svært tilfreds med den nye ovnen

1 1912 dukket navnet til fyrvokter Sørensen opp i flere aviser, også riksaviser. Det var i forbindelse med en reklamekampanje for en engelsk vidundermaskin kalt Venivici, som angivelig skulle virke positivt for blant annet stoffskiftet og blodsirkulasjonen, og «…har derfor stor helbredende Kraft for nær sagt alle mulige Sygdomme». Sørensen ble brukt som sannhetsvitne sammen med svært mange andre som hadde mye godt å si om apparatet.

I Morgenbladet 23. oktober 1912 avleverer han sitt vitnesbyrd, hvor han innleder med at hans kone lider av leddgikt og isjas: «..og har lige siden jul brugt Venivici hver morgen og aften.»

Hun hadde vært «..aldeles vanfør i sine hænder og arme, men er nu ved brugen av Venivici meget bedre, saa hun kan bruge hænderne til litt af hvert. Storartet smærtestillende, er Venivici, det er unegtelig.»

Caroline ble invalid. Ekteparet fikk likevel et langt liv sammen. De feiret gullbryllup i 1921, og da var de bosatt på et gamlehjem for sjøfolk i Stavern. Avisen «Morgenbladet» spanderte en notis på den tidligere fyrvokteren i anledning gullbryllupet, og kunne fortelle at gullbrudgommen var i full vigør «..og går daglig op i sin gjerning med at stelle i huset og pleie sin hustru, som i flere år har været sterkt lidende av gigt.» Hun døde i november 1921.

Mer om:
Drikkevannet
Uvær

Hagen langs Karl Johan
Kildene forteller
Sjøfolkene har det verre
Folketellingen for Spind i 1910
Folketellingen i Kristiania 1900
Makrellstørje