Fra begynnelsen av 1929 til slutten av 1933 var Samuel Gabrielsen Lande fyrvokter på Katland. Han var fra Lande utenfor Mandal, og hadde vært ansatt som assistent ved Ryvingen fyr i åtte år før han kom til Katland.

Lande ble født i 1871 på Lande i Mandal, og døde i 1961 på samme sted.

Emigrantprotokollen fra Kristiansand viser at han var i USA i 1902, og at han hadde vært amerikansk statsborger siden 13. august 1901. Han var bosatt i Wisconsin. Når han kom tilbake til Norge for godt er uvisst, men det er mye som tyder på at han emigrerte allerede som 17-åring i 1888.

Bildet er tatt et par år før Lande ble ansatt på fyret – her ser vi John Tønnesens store familie i 1920-årene som hilser til gjester som er på vei. Enkemannen Samuel Lande flyttet hit til Katland i 1929 sammen med sine to yngste sønner og barnas tante, som var med for å passe barna. Han giftet seg senere med henne.

Kona het Marie (1876-1917), men hun døde flere år før han kom i tjeneste på fyret. De hadde fire barn sammen, men det var kun de to yngste, Sverre (f. 1914) og Albert (f. 1915), som ble med til Katland. Barnas tante, Rakel Fredriksen (f. 1873), var også med for å passe barna. De to eldste het Sigurd (f. 1911) og Alice Olevine (f. 1912) – hun reiste til Amerika i 1930. Samuel og Rakel giftet seg med hverandre, antakelig rundt 1930.

Sønnene forlot redet etter tur, omtrent ved konfirmasjonsalderen. I 1934 fikk han jobben som fyrvokter på Stavseng Fyr ved Kragerø, og ble der til han pensjonerte seg.

Mer:
Kildene forteller