Abraham Severin Tønnessen fra Loshavn var den første som bosatte seg på Katland. Der flyttet han inn i forbindelse med at fyret ble tent 1. september 1878.

Han ble enkemann i 1870, og flyttet senere fra Loshavn da han fikk jobb i fyrvesenet. Da han fikk jobben, var det på mange måter som å komme hjem.

Abraham og hans kona Lina (egentlig Olene Joachime) hadde åtte barn sammen – men det var kun fem av dem som vokste opp. Hun døde like etter at sønnen Sigvald ble født i 1870. Da bosatte Abraham seg på Vestlandet, men det kan ikke ha vært et langvarig opphold han hadde på Vestlandet, fordi han står oppført i folketellingen i 1875 som enkemann bosatt i Loshavn med sine fem barn. Han flyttet inn på Katland da lykta ble tent 1. september 1878.

Abraham vokste opp på Oddefjellet i Loshavn. Faren hans, som bar samme navn som han selv, bygde dette huset i 1807. Det er mye som tyder på at det var her han bodde sammen med sine barn i 1875.

Abraham Severin Tønnesen (1829-1900) var født og oppvokst i Loshavn. Han var Katlands første fyrvokter. Sønnen Sigvald ble senere også fyrvokter på Katland.

Den som vokser opp på et værhardt isolert skjær kan ikke følge normal skolegang. Derfor ble det ansatt guvernante som skulle påse at barna fikk den skolegang som var påkrevet. Spind kommune utbetalte det som skulle ha vært brukt til barnas skolegang direkte til fyrvokteren.

Ida Askildsen (f. 1845) fra Haugesund ble ansatt og flyttet inn, og det tok ikke lang tid før Abraham og Ida giftet seg. De fikk fem barn sammen, og fire av dem ble født mens de bodde på Katland. I 1890 forlot han og hans nye familie Katland og satte kursen mot Slotterøy fyr ved Fitjar i Sunnhordaland.

Abraham døde av kreft sommeren 1900 på Slotterøy – samme året flyttet hans enke Ida og barna til Haugesund, Idas hjemby.

____________________________________________________________________
Barna fra første ekteskap: Anna (f. 1857), Abraham Severin (f. 1859), Alfred (f. 1861), Einar (f. 1864) Sigvald Bernhard (f. 1870)

Barna fra andre ekteskap:
Halvard (f. 1881), Linart (f. 1883), Anna Birgitte Sofie (f. 1886), Wilhelm (f. 1888) og Ambrosia (f. 1891) til Risøy i Haugesund, Idas hjemby.

Datteren Anna (f. 1857)
giftet seg med Bernt Daniel Olsen fra Loshavn og flyttet til Bergen. Sønnene deres skiftet etternavnet sitt til Odfjell, etter bestefarens eiendom i Loshavn, og startet skipsrederi.

____________________________________________________________________


Mer om:

Abraham
Huset på Oddefjellet
Abrahams hus i Loshavn

Sønnen Sigvald
Kildene forteller