Fire av syv voktere bar navnet Tønnesen. Det er nok en tilfeldighet all den tid kun to av dem var i slekt.

Han som overtok etter Sigvald Tønnesen het John Tønnesen, og var ikke i familie hverken med Sigvald eller med Emanuel Tønnesen, som skulle bli den siste fyrvokteren før automatiseringen i 1948.

Kun to av dem hadde lokal forankring. Det var Abraham og Sigvald Tønnessen, som begge var fra Loshavn – og som var far og sønn. Sigvald (1870-1964) trådte viktige barneår på fyret, da faren hadde sin tjenestetid der som den første fyrvokteren i årene 1878 – 1890.

John Doreus Tønnesen (1869-1946) og kona Torborg Kristine (1871-1945) flyttet inn på Katland sammen med en solid barneflokk 1. september 1919. Han hadde i likhet med sine forgjengere også bakgrunn som skipsfører. Karrièren som sjømann startet som kokk i 1884 på barken «Augusta» fra Arendal. Siden den gang seilte han sammenhengende med en rekke fartøy inntil han fikk jobben på Katland i 1919. Han var medeier i aksjeselskapet «Fergus» ved utgangen av 1800-tallet, de drev med fraktefart.

John Tønnesens familie og gjester i stua på Katland i midten av 1920-årene. (Billed-
samlingen – Loshavn og Eikvåg Vel)

John Tønnessen og hans familie var bosatt på fyret i årene mellom 1919 og 1928. De fikk åtte barn: Før århundreskiftet fikk de Dorthea (f. 1893), Helena (f. 1895) og Dagny (f. 1898) Ytterligere fem barn kom til senere – Cora (f. 1900), Arne (f. 1904), Josef (f. 1906), Erling (f. 1909) og Hjørdis (f. 1911).

I 1924 var det også bryllup på Katland da datteren Cora giftet seg med Martin Jacobsen fra Loshavn. Cora og Martin bosatte seg i huset som ble kalt Bremerholm i Loshavn, og drev i mange år landhandel der. John Tønnesen ble fyrvokter på Hatholmen utenfor Mandal, og flyttet dit 6. september 1928. Sønnen Arne var midlertidig fyrvokter noen måneder før etterfølgeren Samuel Lande var på plass.

Emanuel Tønnesen (1893-1972) var den siste fyrvokteren på Katland. Han hadde tidligere vært en del av Roald Amundsens mannskap på «Maud». Familien kom til Katland i 1934, og ble der til fraflyttingen i 1948. I likhet med sin forgjenger, Samuel Lande, kom han fra tjeneste på Ryvingen fyr til Katland.

Opprinnelig var han fra Narestø i Aust-Agder – der han også døde i 1972. Som sjømann seilte han med forskjellige skip, blant annet med Victor som skal ha tatt ham verden rundt fire og en halv ganger.

Katland 17. mai 1938, før avgang til Farsund. Fra v. Kjell, Eyvind, Aslaug og Emil Tønessen. (Billedsamlingen – Loshavn og Eikvåg Vel)

Emanuel og kona Emily hadde fem barn sammen: Emil (1925-2017) Aslaug (f. 1928), Eyvind (f. 1930), Kjell (f. 1933) og Viktor (1938-1957). Yngstemann skal ha vært det første barnet som ble født på Farsund sykehus. De kom til Katland i 1934, da barna var små. Dermed vokste disse barna faktisk opp der.

Han overtok et Hellevik fyr på Sunnmøre etter at han forlot Katland i 1948.

Les om:
Emanuel Tønnesen og krigen
Kildene forteller
Karl Johan
Landhandlere i Loshavn

Mer om Emanuel