Sigvald Tønnessen (1870-1964) ble født i Loshavn i 1870, men tilbragte viktige barneår på fyret fordi faren hans ble Katlands første fyrvokter i 1878. Han ble Katlands fjerde fyrvokter.

Den 15. oktober 1914 overtok han etter Melgaard Sørensen som midlertidig fyrvokter, men ble fast ansatt i 1915. Sigvald hadde, foruten å ha vært ferievikar for Sørensen året i forveien, også vært oppsynsmann for overettlyktene på Lille Egerøy. Han anbefalte overfor Fyrdirektøren at broren Alfred overtok denne jobben.

Sigvald Tønnesen på sine eldre dager. Han hadde også bodd på fyret som barn, da faren hadde samme jobben 35 år tidligere.

Han reiste tidlig sjøs, og ble til slutt skipper – blant annet på dampskipet «Norheim». Som ung matros var han i halvannet år en av besetningen på den legendariske seilskuta «Skomvær», som ennå regnes for å være tidenes største norske seilskip.

Sigvald påstod i et avisintervju fra 1959 at han ikke hadde fått noe særlig skolegang på grunn av hans oppvekstår på Katland, og at han ikke var fortrolig med å lese og skrive før etter at han var ferdig med styrmannsskolen.

Brevvekslingen med fyrdirektøren i hans tid som fyrvokter viser i hvert fall at han var svært fortrolig med skrivekunsten de årene han jobbet på Katland. En annonse i avisen «Flekkefjordsposten» fra 1916 viser at Sigvald også satt i direksjonen for Farsund Privatbank.

Da han ble fast ansatt som fyrvokter i 1915 var planene klare for forbedringer. I tiltredelsesbrevet foreslo han å reparere båtopptrekket som «..af sjøen blev sønderslået sist vinter.» Han ba også om å få tilsendt malingsaker for innendørs oppussing. Søndre stue og spiskammeret trengte nemlig å pusses opp.

Den første tiden bodde han alene, men sivilstatusen endret seg i 1917. Da giftet han seg med Antonia Olsen (1868-1953) fra Loshavn i 1917.

Sigvalds ekteskapsinngåelse gikk ikke upåaktet hen hos arbeidsgiveren: «Vedlagt tilbakesendes indberetning til Statens Pensionskasse med anmodning om at utfylde spørsmålene 6. 7. og 8, da De antagelig nu har indgaaet ægteskab». (Brev fra Fyrdirektøren datert 28. september 1917)

I 1919 sa han opp stillingen og flyttet til Loshavn. Begrunnelsen var med omtanke for sin kone: «..at min hustru kommer herfra mens hun endnu har noget tilbage af sin helbred.»

Antonia hadde begynt å få giktplager. Sigvald sa selv at hun ble «allright» etter at han sa opp jobben og flyttet til fastlandet. I Loshavn ble han og «Tona», som hun ble kalt, boende resten av sine liv.

_________________________________________________________________________

Etter at Sigvald hadde forlatt Katland, og flyttet inn i familiens gamle hus i Loshavn, sendte han en søknad til Fyrdirektøren i Kristiania hvor han ba om å få refundert utgifter til en øyelege han hadde oppsøkt. Beløpet var på hele 552 kroner og 90 øre, en betydelig sum den gangen. Kravet ble begrunnet med at han mente han hadde blitt skadet under tjenesten ved fyret. Han fikk avslag.
__________________________________________________________________

Mer:
Sigvald I
Sigvald II
Detaljstyrt
Faren Abraham