Den 19. desember 1936 ble det sendt et telegram fra fyrvokter Emanuel Tønnesen til fyrdirektøren i Oslo. Meldingen som ble sendt fra Katland vitner om en dramatikk som må ha vært uvanlig selv ved de mest utsatte installasjoner langs kysten.

Da varslingen nådde fyret om at det ville blåse opp til full sydstorm fra mandag 14. desember, ble jernlemmer satt for vinduene, dørene boltet og drikkevannet forsvarlig tettet til.

Dette bildet er fra en av stormene på Katland vinteren 1936/37. (Bildemappen Loshavn og Eikvåg Vel). Så mye som 42 stormvarsler og to orkanvarsler skal det ha kommet denne vinteren.


Mandag morgen lå fyret bokstavelig talt omgitt av et hav som lignet en stor heksgryte med skum og råk i alle retninger. Likevel gikk livet sin videre gang på det lille skjæret. De daglige gjøremål gikk unna slik de pleide å gjøre – litt uvær var man da vant til.

Men ved middagstider ble det verre – dette viste seg å være litt av en orkan: Båtheis og kran ble ødelagt, solide fjellfester ble revet opp og forsvant i sjøen. Den østre veggen på naustet var ødelagt av brottsjøer og svære kampesteiner. Innendørs fløt vannet i flere rom – fra kjelleren og helt opp til fjerde etasje. Linoleumen lå i bølgegang i både stuer og kjøkken, og saltvann strømmet ned i ferskvannstanken. En seksti liters reservebeholder var nå vannbeholdningen for syv mennesker.

Etter at hele familien – og guvernanten – lenge hadde drevet med vanntørking, fant de etterhvert ut at det kunne være forsvarlig å få satt seg ned for å innta et måltid mat. Men med ett opplever de at den ubehagelige virkeligheten utenfor rett og slett fosser inn på kjøkkenet: Vinduer knuses og vannet fosser inn, benker og bord feies for kopper og kar. Vannet hadde til og med strømmet ned i skorsteinspipen, som er Katlands høyeste punkt.

Hele uken igjennom fortsatte uværet. Fredagen løyet det riktignok litt, og regnværet hadde hjulpet på vannmangelen – men mangel på proviant var nå blitt et større problem. Da det ikke var noe tegn til værforbedring lørdag den 19. desember – så Emanuel ingen annen utvei enn å heise nødflagget.

En halv time etter kom en båt med tre mann fra Loshavn: Bernhard Henriksen, losen Hans Hansen og tollbetjenten Harald Hansen. De manøvrerte båten inn mot Katland til tross for at skjæret var omkranset av brenninger. Der mottok de en flaskepost med en innkjøpsliste – og et utkast til et telegram som den dagen ble sendt til fyrets eier.

Den 19. desember 1936 sendte Emanuel Tønnesen dette telegrammet til fyrdirektøren i Oslo.

Samme ettermiddag kom båten tilbake med to menn ombord: Igjen var det Bernhard Henriksen som kom. Nå hadde han med seg Martin Jakobsen, landhandleren i Loshavn – og svigersønn av tidligere fyrvokter John Tønnesen. Provianten ble halt inn ved hjelp av en en 50 meter lang line.

Familien på Katland var berget.

Les mer om:

Uvær
Bernhard Henriksen

Harald Chr. Hansen
Hans Hansen
Martin Jakobsen
Emanuel Tønnesen
Sjøfolkene har det verre