Det var ikke mye som kunne gjøres på fyret uten godkjennelse fra fyrdirektøren. I det hele tatt er det påfallende hvor mye detaljer fyrdirektørens kontor i Oslo engasjerte seg med.

Forespørsler fra de ulike fyrvoktere opp i gjennom årene har det blitt mange av vedrørende maling som skal brukes til vedlikeholdsarbeid, eller tau – nøye beskrevet hvor mange meter som var nødvendig.

Noen måneder før Melgaard Sørensen sluttet som fyrvokter på Katland i 1914 sendte han følgende melding til Fyrdirektøren: «Hermed sendes flaget som nu er utslitt, og bedes om at blive reparert, eller et ny blir tilsendt». Han fikk det i retur – reparert.

Uvær og vinterstormer har tæret på bygningen opp igjennom årene. Fyrvokterne måtte be om lov til å gjøre selv det mest nødvendige av vedlikeholdsarbeid.

Et brev fra fyrvokter Sigvald Tønnesen 2/11-1918 til fyrdirektøren i Kristiania er et annet eksempel på dette:

«Efter som lodsnoren til klippen nu er utslitt, så bedes de herved om at sende mig en ny. Den må være av fleksibel wire, lengden er 6 1/2 favn, skulde det være nødvendigt at oppgi tykkelsen så skal jeg sende et stykke av den gamle linen som prøve, men jeg går ut fra at de på fyrkontoret har rede på hvor tyk den skal være. Vedlagt vaktjournal oktober.» I et annet brev fra samme året gjorde Sigvald fyrdirektøren oppmerksom på følgende: «den tilsendte hvidmaling blev ikke nok.»

Emanuel Tønnesen ba i et brev fra 11. mai 1946 om fyrdirektøren kunne sende en anvisning: «Godhedsfuldt send en materialanvisning på 2 stykker 5/4’ pløyde gulvbord til fylling av 5 vinduskarmer.»

Tydeligvis var fyrvokterens handlingsrom noe begrenset, og det ser ut til at dette er noe som har blitt svekket over tid. På Katland har det vært nok av reparasjonsbehov som plutselig har oppstått som følge av de ekstreme værforholdene. Da har de altså kommet i en situasjon at de måtte be om lov til å kunne foreta selv de mest nødvendige reparasjoner.

Mer om
Sigvald
Lønnen