Vikarene
Søkerne
Fyrvokterne

Skulle fyrvokteren på Katland ha ferie, måtte vikar godkjennes. Det var slett ikke alltid den som fyrvokteren foreslo falt i smak.

Sommeren 1916 ble Sigvald Tønnessens forslag til ferievikar avvist, og han ble anmodet om å foreslå en ny. Anton Tønnessen fra Loshavn ble foreslått, en skipsfører i 60-årene og "..en vel anset mand her på stedet." Han ble godtatt.  

Relativt ofte har vokternes sønner vært avløsere. John Tønnesens sønn Arne hadde også fungert som midlertidig fyrvokter et par måneder høsten 1928. I 1946 kom spørsmålet om å ansette en reserveassistent ved Katland. Emanuel Tønnessen foreslår i et brev til Fyrdirektøren at  sønnen Eyvind blir ansatt, fordi det ville bli vanskelig å håndtere fremmede der ute. Vaktavløsningen måtte nemlig skje gjennom soveværelset. Han ble midlertidig ansatt som reserveassistent i november. 

Under krigen var en annen sønn, Emil, i virksomhet som "innleid hjelp". Les krigstid


 

John Tønnessen med sin familie på Katland i 1922. Det var sønnen Arne som tok bildet.
(Billedsamlingen - Loshavn og Eikvåg Vel)
Les mer om:

TiLBAKE