KiLDER

TiLBAKE


Fyrdirektoratets arkiv - diverse korrespondanse mellom fyrvokterne og Fyrdirektøren. Riksarkivet

Birger Bjørkhaug og Sven Poulsson:  Norges fyr - fra svenskegrensen til Stad, 1986

Kåre Rudjord: Alltid fremad: Farsund sjømannsforening 100 år, Farsund sjøfart gjennom 25 år

Alf-Arian Loshamn: Historisk Billedsamling, Loshavn og Eikvåg

Emil Tønnesen: Erindringer fra en utkikkspost - Spind historielags årbok, 2003

Emil Tønnesen: Dagboknotater - Spind historielags årbok, 2004

Jakob Birkenes:  Bygdebok for Spind, 1950

Folketellingene 1865, 1875, 1885, 1900 og 1910 - Vanse (Lodshavn), Spind, Trondheim, Kristiania, Dybvaag og Flosta (Narestø), Haugesund (Risøy), Flekkefjord, Høvåg (Aagerøen), Kragerø (Mørland) Larvik (Laurvig)

Ministerialprotokoll for Larvik 1871.

Emigrantprotokollen Kristiansand - 1878, 1902 og 1904

Klokkerbok for Fitjar prestegjeld, Fitjar sokn 1887-1906

Avisen "Vest-Agder" - Artikkel av Emanuel Tønnesen - januar 1937

Avisen "Nædenes Amtstidende" - artikkel om J.P Melgaard Sørensens hageproduksjon 25. november 1908

Avisen "Nædenes Amtstidende" - 31. mars 1877

Norsk Kundgjørelsestidende 28. januar 1915

Avisen "Bergens Adressecontoirs efteretninger" - 18 april 1878

Avisen "Dagbladet" - 4. januar 1891

Avisen "Fædrelandsvennen" 25. august 1890

Avisen "Kysten" - 27. januar 1911

Avisen "Kysten" - 26. februar 1906

Avisen "Morgenbladet" 2. februar 1921 

Avisen "Vest-Agder" 2. januar 1937 og 27. november 1957

Kunngjøringsorganet "Den Norske Rigstidende" - 15 august 1878

Avisen "Nordisk Tidende" - 3. mars 1921, og 24. oktober 1935

Stortingsforhandlinger 1912, Del 1c Stortingsforhandlinger. 6

Stortingsforhandlinger 1891, Del 6 Stortingsforhandlinger. 40

Stortingsforhandlinger 1891, Stortingsforhandlinger. 40 nr 4

Stortingsforhandlinger 1948, 90 Nr. 1 A

Avisen "Norges Sjøfartstidende" 8. desember 1903

Avisen "Aftenposten" - 6. juni 1877

Avisen "Fredrikstad Tilskuer" 19. oktober 1907 - om Melgaard Sørensens fiskelykke

Handelsregisteret for Kongeriget Norge, 1899

Departements-tidende 1877 Vol. 49


Korrepondanse/samtaler med:

Torry Unsgaard - Oldebarn av fyrvokter Unsgaard

Emil Tønnesen - Sønn av fyrvokter Emanuel Tønnesen

Sverre Lande - Sønn av fyrvokter S. G. Lande

Marianne Berg-Hansen - Oldebarn av S. G. Lande

Jan Tønnessen - Barnebarn av John Tønnessen

Cissy Olsen, datter av tilsynsmann Leonard Olsen