På det lille skjæret Søndre Katland i farvannet mellom Lindesnes og Lista står et fyrhus som har bistått mange skip opp igjennom årenes løp. Fyret sto ferdig oppført i 1878.

Stortinget bevilget i mars året før den siste av i alt to bevilgninger til byggingen av det som ikke kun skulle være et fyr, men som også skulle bli en bolig plassert på et skjær i daværende Spind kommune. Under byggeperioden var det 2 kroner dagen å tjene til den som ville ro ut stein og sand til støpingen av bygningen, som var bebodd i 70 år – med syv fyrvoktere og deres familier.

Fyrvokterne
Abraham Severin Tønnessen, en tidligere skipper fra Loshavn, var den første som bosatte seg der. Da han ble Katlands første fyrvokter var det altså en lokalkjent fra området som flyttet inn der til opptenningen av fyret 1. september 1878.

Iver Martin Unsgaard fra Trondheim overtok jobben i 1890, etter at Tønnessen ble fyrvokter på Slotterøy i Hordaland. I likhet med Abraham hadde Unsgaard tidligere vært skipsfører, men han kom til Katland etter at han hadde vært fyrvokterassistent i fem år på Utsira. Unsgaard skulle bli der til sin død 21. november 1903, 71 år gammel.

Bildet viser et sjeldent øyeblikk – et nyoppusset fyrhus med vinduene på vidt gap og stor aktivitet. Det er fra sommeren 2015, like før konserten som fyrets venneforening arrangerte der. Hele 600 tilskuere tilstede denne kvelden – og værgudene var entydig på arrangørenes side. Aslaug Tønnesen Kjerstad, datteren til Katlands siste fyrvokter, var omviser i huset før konserten startet.


Jens Peter Melgaard Sørensen
ble ansatt tidlig i 1904. Han hadde bakgrunn både som skipper og gårdsbestyrer i en leiegård i Kristiania. Melgaard Sørensen og kona Caroline ble boende der i 10 år.

Sigvald Tønnessen, en tidligere matros på den legendariske seilskuta «Skomvær», og sønn av den første fyrvokteren, ble ansatt i 1914 som fyrvokter. Han ble der i fem år.

John Doreus Tønnesen var den neste. Han og kona Kristine, og deres tallrike familie, var bosatt på fyret i årene mellom 1919 og 1928. Sønnen Arne Tønnesen var midlertidig fyrvokter noen måneder inntil en ny fast fyrvokter var klar.

Samuel G. Lande flyttet inn som nyansatt fyrvokter i begynnelsen av 1929, og ble der i fem år. Han var enkemann, og hadde med seg to tenåringssønner, og en svigerinne – som senere ble hans kone.

Emanuel Tønnesen kom dit i 1934 sammen med sin kone Emily og fire små barn. Mens de var bosatt der, fikk de en sønn til. Dette var den siste fyrvokterfamilien som var bosatt på Katland.

Fyret ble fraflyttet sommeren 1948, og Leonard Olsen fra Loshavn ble da tilsatt som oppsynsmann. Han ble pensjonist i 1972. Holger Reisvaag fra Spind overtok da tilsynsjobben, og var i denne stillingen til 1997.

Farsunds sjøspeidere var leietagere på Katland fra 1975 til 1984.

De siste årene har det vært mye positivitet rundt fyret på søndre Katland i regi av foreningen «Venner av søre Katland fyr,» som har gjort en utrettelig og helt avgjørende innsats for at fyrhuset nå er renovert.